• NT強力式銑刀桿

NT強力式銑刀桿

型號 : NT30-C25 NT30-C32 NT40-C25 NT40-C32 NT50-C25 NT50-C32 NT50-C42

NT強力式銑刀桿


NT30-C25 NT30-C32 NT40-C25 NT40-C32 NT50-C25 NT50-C32 NT50-C42


nt-milling-chuck-holder_px1024.jpg

相關產品

BT面銑式銑刀桿

BT面銑式銑刀桿

旋臂鑽床攻牙組

旋臂鑽床攻牙組

NT直結式鑽夾頭刀桿

NT直結式鑽夾頭刀桿

NT面銑式銑刀桿 - FMA英制 inch

NT面銑式銑刀桿 - FMA英制 inch

快換式絲攻夾頭-扭力型

快換式絲攻夾頭-扭力型

R8-ER彈性筒夾刀桿

R8-ER彈性筒夾刀桿