• 焊刃式筒型粗銑刀

焊刃式筒型粗銑刀

型號 : AUTC

焊刃式筒型粗銑刀

carbide-tipped-cylindrical-roughing-milling-cutter.jpg


焊刃式筒型粗銑刀主要側銑、粗銑加工使用,可快速加工,適用於粗加工重切削,排屑性能好,具有很高的加工效率及金屬切削率。carbide-tipped-cylindrical-roughing-milling-cutter_1.jpg


產品編號 外徑 D1 刃長 L1 刃數 仔徑 D2 孔徑 D3 全長 L2
AUTC50-50 50 50 6 - 25.4 70
AUTC50-75 50 75 6 - 25.4 95
AUTC50-100 50 100 6 - 25.4 120
AUTC60-50 60 50 6 55 31.75 65
AUTC60-60 60 60 6 55 31.75 77
AUTC60-75 60 75 6 55 31.75 90
AUTC60-100 60 100 6 55 31.75 115
AUTC75-50 75 50 8 60 31.75 65
AUTC75-75 75 75 8 60 31.75 90
AUTC75-100 75 100 8 60 31.75 115
AUTC75-125 75 125 8 60 31.75 140
AUTC80-50 80 50 8 60 31.75 65
AUTC80-80 80 80 8 60 31.75 95
AUTC100-65 100 65 12 70 31.75 85
AUTC100-100 100 100 12 70 31.75 120


相關產品

焊刃式半圓齒筒型粗銑刀

焊刃式半圓齒筒型粗銑刀

焊刃式密接齒筒型粗銑刀

焊刃式密接齒筒型粗銑刀

焊刃式筒型精銑刀

焊刃式筒型精銑刀